De bekendste computerprogramma’s voor muzieknotatie zijn Sibelius en Finale. Beide programma’s zijn helaas in het Engels. Als je met die software wil gaan werken, is het handig om de Engelse muziektermen te kennen. Hieronder is een lijstje met de belangrijkste begrippen.

Bladmuziek Score
Systeem System
Balk Staff
Maat Measure
Maatstreep Barline
Sleutel Clef
Toonsoort Key signature
Maatsoort Time signature
Herhaling Repeat
Haak Bracket
Accolade Brace
   
Voorteken Accidental
Kruis Sharp
Mol Flat
Herstelling Natural
Voorslag Grace note
   
Stok Stem
Punt  Augmentation dot
Vlag Flag
Waardestreep Beam
Hulplijn Ledger line
Overbindingsboog Tie
Legatoboog Slur
Triool Triplet
Haakjes Parenthesis
   
Tekst Lyrics
Afbreking Hyphenation
Woordverlenging Word extension
   
Aanduiding Expression
Accent Articulatie