Hoofdstuk 4

Blz. 38 Nauwe en wijde liggingen Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Blz. 39 De juiste harmonieën Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Blz. 40 Veel of weinig toevoegingen Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Blz. 41 Vijfklanken met vier stemmen Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Blz. 42 Akkoordverbindingen Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Voorbeeld 6
Blz. 43 Octaaf- en kwintparallellen Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Voorbeeld 5
Voorbeeld 6
Voorbeeld 7
Voorbeeld 8
Blz. 44 Parallellen met middenstemmmen Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Blz. 45 Zingbare partijen Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Blz. 46 Afwisseling tussen een- en meerstemmig Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3