Arrangeeroefening: homofoon II

Four penguins stand in their enclosure aIn het vorige bericht stond een arrangeeroefening voor homofone akkoorden. Nu een vergelijkbare vierstemmige oefening. In dit geval ga je een gedeelte van Here, there and everywhere van The Beatles arrangeren.

De opdracht ziet er als volgt uit. De melodie en de harmonieën zijn gegeven. Het is de opdracht om de onderste drie stemmen, de alt, tenor en bas, in te vullen:

here, there and everywhere

Hier is de de opdracht als pdf en een mogelijke uitwerking.

In de uitwerking zijn de volgende keuzes gemaakt:

  • Maat 1: de bas en de tenor maken samen een kwintparallel, maar dat is in dit arrangement niet te voorkomen.
  • Maat 3: in het akkoord DM7 is ervoor gekozen om de septiem c weg te laten in plaats van de kwint a.
  • Maat 4: alle stemmen zingen hier homofoon totaan het akkoord op “wave”.
  • Maat 7: op “some-” is in de tenor een d geschreven in plaats van de septiem c, zodat de tenor parallel aan de sopraan beweegt.

Het uitgewerkte arrangement klinkt op de computer op als volgt: