Om en om zingen

In deze inzingoefening verdeel je de zangers in twee groepen en die gaan om en om een aantal noten van de melodie zingen. De noten van de oefening zijn als volgt:

Als de zangers de melodie goed kennen, maak je twee groepen. Je kunt bijvoorbeeld een groep laten bestaan uit de vrouwen en de andere groep uit de mannen. Een andere mogelijkheid is om twee gemengde groepen te maken. Hiervoor is het dan praktisch als de stemmen door elkaar heen staan. Je kunt ook specifieke stemgroepen aanwijzen voor de groepen.

De beide groepen gaan nu om beurten een maat van de melodie zingen:

De uitdaging voor de zangers is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de andere groep, zowel in timing als in volume en kleur.

Variaties

Je kunt de oefening ook nog op andere manieren uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld de groepen telkens slechts één noot van de melodie laten zingen:


Een andere, ritmisch uitdagende variatie is om de groepen telkens twee noten te laten zingen:

Merk op dat in deze versie aan het begin van de dalende lijn door Groep 1 slechts één noot wordt gezongen.