Meer inzingen met parallelle majeur akkoorden


In eerdere blogs heb ik inzingoefeningen beschreven met parallelle majeur akkoorden. Hieronder staan nog twee mogelijke opeenvolging van harmonieën: