Muziektermen in Sibelius of Finale

De bekendste computerprogramma’s voor muzieknotatie zijn Sibelius en Finale. Beide programma’s zijn helaas in het Engels. Als je met die software wil gaan werken, is het handig om de Engelse muziektermen te kennen. Hieronder staat een lijstje met de belangrijkste begrippen.

Bladmuziek Score
Systeem System
Balk Staff
Maat Measure
Maatstreep Barline
 
Sleutel Clef
Toonsoort Key signature
Maatsoort Time signature
Herhaling Repeat
Haak Bracket
Accolade Brace
 
Voorteken Accidental
Kruis Sharp
Mol Flat
Herstelling Natural
 
Voorslag Grace note
Stok Stem
Punt Augmentation dot
Vlag Flag
Waardestreep Beam
Hulplijn Ledger line
Overbindingsboog Tie
Legatoboog Slur
Triool Triplet
Haakjes Parenthesis
 
Tekst Lyrics
Afbreking Hyphenation
Woordverlenging Word extension
Aanduiding Expression
Accent Articulatie

 

Hier is ook nog een visueel overzicht met de termen: