Afkorting voor mineur

De meest gebruikelijke manier om een mineurakkoord te noteren is met m, zoals in DM en GM7. Maar sommige muzikanten gebruiken in plaats daarvan min. En in sommige boeken – zoals in de veelgebruikte New Real Book – wordt mi gebruikt.

Het is interessant om te weten hoe de voorkeuren voor het noteren van mineurakkoorden zijn verdeeld. Om daar achter te komen, heb ik een klein Google-onderzoekje gedaan. Ik zocht naar de tekst Am7 en het aantal zoekresultaten heb ik vergeleken met die van Ami7 en Amin7. Vervolgens heb ik hetzelfde gedaan voor Bm7, Cm7, enzovoorts. De resultaten zijn als volgt. Het totaal aantal zoekresultaten voor m7-akkoorden is 4.941.000, voor mi7-akkoorden 201.400 en voor min7-akkoorden 120.660.

De cijfers zijn overtuigend. De methode van noteren met m is veel gangbaarder dan de andere twee. Van de twee alternatieven wordt min iets minder gebruikt dan mi. We mogen concluderen dat musici wereldwijd een standaard hebben gekozen. Als je akkoorden op de gebruikelijke manier wilt noteren, dan is m de juiste keus.