mmmmDe meeste muzikanten noteren mineurakkoorden op dezelfde manier: met een m. Dus schrijven we DM en GM7. Maar sommige muzikanten gebruiken in plaats daarvan min. En in sommige boeken, zoals The New Real Book en The Latin Real Book (beide gepubliceerd door Sher Music), wordt mi gebruikt.

Hoe zijn deze voorkeuren verdeeld? Om daar achter te komen, heb ik een klein onderzoekje gedaan met Google. Ik zocht naar de tekst Am7 en ik vergeleek het aantal zoekresultaten met die van Ami7 en Amin7. Vervolgens deed ik hetzelfde voor Bm7, Cm7, enzovoorts. De resultaten zijn als volgt. Het totaal aantal zoekresultaten voor m7-akkoorden is 4.941.000, voor mi7-akkoorden 201.400 en voor min7-akkoorden 120.660. De cijfers zijn overtuigend. De methode van noteren met m is veel gangbaarder dan de andere twee. Van de twee alternatieven wordt min iets minder gebruikt dan mi.

We mogen concluderen dat muzikanten wereldwijd een standaard hebben gekozen. Als je akkoorden op dezelfde manier wilt noteren als anderen dat doen, gebruik dan m!