Inzingoefening met tonen dicht op elkaar

In deze inzingoefening ontstaat er steeds een dissonant tussen de grondtoon van de akkoorden en de septiem die daaronder wordt gezongen. De inzinger is driestemmig. De oefening ligt het beste voor vrouwenstemmen:

Voor het instuderen van de oefening werkt het wellicht goed om eerst het hele koor alle noten als een melodie te laten zingen:

Je kunt de oefening ook zingen met twee vrouwenstemmen en een mannenstem. Maar dan liggen de noten voor de sopraan wel aan de lage kant en voor de mannenstem behoorlijk hoog. Ik heb het slot-akkoord daarom iets aangepast:
De oefening klinkt als volgt: