stairsHier is een inzingoefening waarmee je zangers zich bewust worden van de tonen die er in de toonladder zitten. We geven nummers aan de noten. De basismelodie van de inzingoefening is als volgt:

De bovenste toon is ook weer een c, dus die krijgt ook weer het cijfer 1. Zo leren de zangers en passant dat er zeven verschillende tonen in een toonladder zitten.

Vervolgens vraag je de zangers om te stoppen op verschillende plekken in de toonladder. Bijvoorbeeld eerst stoppen op de zesde noot, dan op de vijfde, dan op de vierde en dan op de derde:

Vervolgens vraag je ze te stoppen op de vierde noot en daarna op de derde, tweede en eerste:

Nu verdeel je de groep in tweeën. De ene groep stopt op 6, 5, 4 en 3, en de andere groep stopt op 4, 3, 2 en 1:

Op deze manier kun je ook vierstemmige akkoorden creëren:

Deze laatste oefening klinkt als volgt: