blokkenAls je koorleden goed zijn in het zingen van dissonerende secundes, is de volgende oefening met vierstemmige blokakkoorden interessant. Je zingt een eenvoudige toonladder, waarbij er eerst naar de vijfde toon van de toonladder springt:
blokakkoorden 1
De melodie ga je nu in canon zingen. De eerste twee groepen beginnen een hele maat na elkaar. Tweestemmig klinkt de oefening dan alsvolgt:
blokakkoorden 2
De derde stemgroep zet niet na een hele maat in, maar een halve maat na de tweede stem. De derde en de tweede stem zitten dus een secunde van elkaar. Driestemmig klinkt er het volgende:
blokakkoorden 3
De vierde stem komt er weer na een hele maat bij:
blokakkoorden 4