piano-handsAls je niet zo sterk bent in het spelen van akkoorden en in het denken in trappen, zijn de onderstaande pianooefeningen zinvol om te doen.

Speel in de linkerhand de toonladder van C-majeur. Speel in de rechterhand de bijbehorende trappen meeschuivend met de linkerhand:

In de bovenstaande oefening speel je van alle akkoorden dezelfde ligging. Je pakt de grepen daarom al snel op de automatische piloot. Bovendien klinken de akkoordovergangen niet zo mooi, vanwege de vele parallellen die erin voorkomen. De oefening wordt mooier en uitdagender als je in de rechterhand de akkoorden dalend speelt:

De oefening kun je natuurlijk doen in alle denkbare toonsoorten. Bijvoorbeeld achtereen in C-majeur, F-majeur, D-majeur, B@-majeur en tot slot in G-majeur.

Je kunt de oefening ook uitbreiden naar vierklanken. Je speelt daarbij dan of een gewoon septiem of een majeur-septiem, volgens de toonladder. In het C-akkoord voeg je bijvoorbeeld een majeur-septiem toe, omdat de b in de toonladder van C-majeur zit. In het DM-akkoord voeg je een gewoon septiem toe, omdat de c in de toonladder zit, enzovoorts:

Deze trappen-oefening is ook zinvol om te doen in mineur, al klinkt de oefening is minder fraai:
Merk op dat vijfde trap, dus het G-akkoord, majeur moet worden gespeeld. Merk verder op dat het akkoord op de tweede trap een verminderd akkoord is.