Arrangeeroefening: Kruis of mol II

pijlen 2Hier is deel twee van de oefeningen waarin je moet kiezen of je een noot met een kruis of een mol noteert.

De opdracht ziet er als volgt uit. Wijs steeds aan of de linker- of rechterversie de voorkeur heeft:

Hier zijn de opgaven als pdf en de antwoorden.

Toelichting:

  1. Je kunt het tweede akkoord op meerdere manieren interpreteren. Het zou een EM^9 kunnen zijn of een B<6/D#. In beide gevallen is de onderste noot een cis en geen des. Die laatste toon komt praktisch nooit voor in E-mineur.
  2. Het eerste akkoord is een F7sus4. In dat akkoord zit een vierde toon en niet een verhoogde drie, dat is dus gewoon een bes en geen ais.
  3. In dit geval zijn beide antwoorden mogelijk. Je kunt het tweede akkoord zien als een CM>5, maar ook als een A@/C. Ik geef zelf de voorkeur aan de gis, omdat ik ervaar dat het akkoord CM blijft liggen en de kwint chromatisch omhoog schuift.
  4. Je kunt deze harmonie op meerdere manieren benoemen. Sommige muzikanten noemen het een power chord (een akkoord zonder terts) met een none. Anderen noemen het een Esus2. Hoe dan ook moet je de toegevoegde toon niet zien als een verlaagde terts (ges), maar als een secunde (fis).
  5. Het slotakkoord is D6. De toevoeging is dus een b en geen ces.
  6. Hier zijn beide versies mogelijk. Theoretisch is eigenlijk is de tweede versie beter. Het akkoord wordt meestal benoemd als een F7>9. De kruis-negen zou je dan moeten noteren als een gis. En toch geven veel pianisten er de voorkeur aan om een as te schrijven, omdat die toon gemakkelijk leest in de toonsoort B@. In Nederland wordt daarom de harmonie ook wel genoteerd als een F7-10 of F7<10 (spreek uit: mol-tien). Maar in de Engelstalige landen gebruikt men die toevoeging nooit, dus ik raad dat gebruik af.