Reharmonisatie II

Slingers-346Een tijd geleden heb ik een bericht geplaatst over reharmonisatie. Dat is het kiezen van alternatieve akkoorden bij het arrangeren van een nummer. In dit bericht laat ik zien hoe je reharmonisatie toe kunt passen op Hallelujah van Leonard Cohen. Als je niet bekend bent met het nummer is hier een leadsheet.

In het vorige bericht besprak ik zes technieken. Die zes passen we nu ook weer toe.

1 Akkoorden rijker maken met toevoegingen

In plaats van de drieklanken die in de leadsheet staan, schrijven we vier- en vijfklanken:

2 Akkoorden veranderen

Het akkoord DM is vervangen door DMsus4:

3 Terug gaan in de kwintencirkel

Het akkoord C is vervangen door A7. Dat laatste akkoord leidt volgens de kwintencirkel naar DM:

4 Verder gaan in de kwintencirkel

Het akkoord B@ is vervangen door G7, want die harmonie komt in de kwintencirkel na DM:

5 Een akkoord vervangen door twee akkoorden

Nu staan er in elke maat twee akkoorden. Het akkoord F is vervangen door CM7 en F7, omdat die in de kwintencirkel beide vóór B@ staan. Het akkoord DM is vervangen door DM en F7, omdat die laatste harmonie leidt naar B@. Aan het eind is GM7 ingevoegd, omdat die weer leidt naar het volgende akkoord C. Door de snellere wisselingen in de harmonieën, krijgt het nummer een stuwender karakter:

6 Triotonusvervanging

In de originele harmonieën leidt A7 naar DM. In dit geval is A7 vervangen door hetzelfde akkoord met de basnoot een tritonus verschoven A7/D@:

Technieken combineren

In de laatste maat zijn de technieken 1, 2 en 5 gecombineerd. Het akkoord C heeft de toevoegingen 7 en 9 gekregen, de terts is een sus4 geworden én in de maat zijn twee harmonieën verschenen:

In het volgende voorbeeld komt een aantal tritonusvervangingen voor. In de tweede maat is B@ vervangen door G7 en daar is dan weer een tritonusvervanging op toegepast en in de maten daarna is iets soortgelijks gedaan: