De notatie van none-akkoorden

Als je in de jazz-muziek een akkoord met een none schrijft, impliceert die een septiem. In C9 bijvoorbeeld zit naast de none een septiem. Deze afspraak bespaart tijd bij het schrijven en lezen van akkoorden, want in de jazz speel je nu eenmaal een negen bijna altijd in combinatie met een zeven. Mocht het ooit nodig zijn om een akkoord te schrijven met een negen, maar zonder een zeven, dan noteer je Cadd9. Het bovenstaande wordt onderwezen op conservatoria over de hele wereld en deze kennis staat ook in boeken en op Wikipedia.

Je zou dus verwachten dat iedereen het eens is over deze manier van noteren. Maar dat is toch niet zo. Tegenwoordig worden akkoordschema’s vaak op internet gedeeld. De manier waarop muzikanten akkoorden noteren is sterk beïnvloed door de popmuziek. In die muziek komen akkoorden met enkel een toegevoegde none veel vaker voor dan akkoorden met een none plus een septiem. Op het internet wordt dus C9 over het algemeen gebruikt voor een akkoord met enkel en alleen een none!

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld de akkoorden van een hit zoals Hello van Adele. Op de site Ultimate Guitar (een van de bekendste plekken op internet om schema’s te vinden), kun je de volgende akkoorden vinden:

EM   G   D   C9
Hello, it’s me

En voor I see fire of Ed Sheeran geldt min of meer hetzelfde. Het gitaar-intro daarvan wordt meestal genoteerd als:

EM C9 D EM

In beide voorbeelden is het none-akkoord zeker niet bedoeld met een septiem erin. (Probeer zelf maar, dat klinkt echt niet logisch.) En zo wordt de none in de pop-muziek meestal gebruikt.

Context

Dus wie heeft er nu gelijk? Het antwoord is: niemand. Voor beide kanten is iets te zeggen. Net zoals in gesproken taal, is het schrijven van akkoordsymbolen aan verandering onderhevig. Terwijl de muziek verandert, veranderen de akkoordsymbolen mee.

Samenvattend is het zo dat in jazz-muziek een C9 een drieklank aangeeft met een bes plus een d, en in de pop-muziek een drieklank met enkel een d. Als je akkoorden leest, moet je dus altijd in de gaten houden wat de stijl en de context is van het nummer.