Majeur-mineur-majeur

lachen en huilen2In deze oefening zing je een melodie eerst in majeur, dan in mineur en ten slotte weer in majeur:

In driestemmige canon begint de oefening als volgt: