Uitspraak van het Engels

Als we met ons lichtemuziek-koor de hele tijd Engelstalige nummers zingen, moeten we wel proberen het Engels mooi uit te spreken. Dat blijkt voor veel Nederlanders nog niet zo eenvoudig. In dit bericht kijken we naar drie aspecten van het Engels, waarmee je de uitspraak van je koor kunt verbeteren.

Stemhebbende medeklinkers

In het Nederlands worden medeklinkers aan het eind van woorden altijd stemloos uitgesproken. Een ‘d’ aan het eind van een woord wordt bijvoorbeeld uitgesproken als een ‘t’ (zoals in ‘hond’). Een ‘z’ aan het eind van een woord wordt automatisch een ‘s’ (het enkelvoud van ‘poezen’ is ‘poes’). In het Engels worden slotmedeklinkers echter vaak stemhebbend uitgesproken. Nederlanders hebben daar vaak moeite mee.

In het Engels is een enkele ‘b’, ‘d’, ‘g’, ‘s’, ‘v’ of ‘z’ is aan een eind van een woord bijna altijd stemhebbend:

cab      (taxi)    heeft een stemhebbende ‘b’ en dus geen ‘p’
bad (slecht) heeft een stemhebbende ‘d’ en dus geen ‘t’
dog (hond) heeft een stemhebbende ‘g’ en dus geen ‘k’
his (zijn) heeft een stemhebbende ‘s’, die lijkt op een Nederlandse ‘z’
leave (weggaan)    heeft een stemhebbende ‘v’ en dus geen ‘f’
size (grootte) heeft een stemhebbende ‘z’ en dus geen ‘s’

 
Let op, de uitspraak van het Engels is erg grillig. Af en toe kom je uitzonderingen tegen. Bijvoorbeeld, ‘us’ en ‘bus’ eindigen stemloos. En het woord ‘close’ kun je zelfs op twee manieren uitspreken: in de betekenis van ‘sluiten’ is de slotmedeklinker stemhebbend, maar in de betekenis van ‘dichtbij’ is het stemloos.

Hieronder staan paren woorden die zinvol zijn om te oefenen. Probeer het verschil tussen de woorden zo goed mogelijk te laten horen:

cab      (taxi) heeft een stemhebbende ‘b’
cap (pet) heeft een stemloze ‘p’
     
head (hoofd) heeft een stemhebbende ‘d’
hat (hoed) heeft een stemloze ‘t’
 
bad (slecht) heeft een stemhebbende ‘d’
bet (weddenschap) heeft een stemloze ‘t’
 
leg (been) heeft een stemhebbende ‘g’
lack (afwezigheid)    heeft een stemloze ‘k’
 
dog (hond) heeft een stemhebbende ‘g’
dock (haven) heeft een stemloze ‘k’
 
his (zijn) heeft een stemhebbende ‘z’
hiss (gefluister) heeft een stemloze ‘s’
 
peas (bonen) heeft een stemhebbende ‘z’
peace (vrede) heeft een stemloze ‘s’
 
leave (weggaan) heeft een stemhebbende ‘v’
leaf (blad) heeft een stemloze ‘f’
 
buzz (geluid) heeft een stemhebbende ‘z’
bus (bus) heeft een stemloze ‘s’

 

Geaspireerde medeklinkers

De medeklinkers ‘c’, ‘d’, ‘k’, ‘p’ en ‘t’ zijn in het Engels geaspireerd, dat wil zeggen dat er na de medeklinker een lichte ‘h’ klinkt, of dat er na elke medeklinker nog een beetje extra lucht ontsnapt:

call      (roepen)      begint geaspireerd
doll (pop) begint geaspireerd
kill (doden) begint geaspireerd
pull (trekken) begint geaspireerd
tall (groot) begint geaspireerd

 
In het Nederlands kennen we geen geaspireerde klanken. Daarom is het goed om Nederlandse en Engelse woorden naast elkaar te zetten. Hieronder staan paren woorden die zinvol zijn om te oefenen. Probeer het verschil tussen de woorden zo goed mogelijk te laten horen:

Nederlands:    kol      begint niet geaspireerd
Engels: call begint geaspireerd
 
Nederlands: dol begint niet geaspireerd
Engels: doll begint geaspireerd
 
Nederlands: kil begint niet geaspireerd
Engels: kill begint geaspireersd
 
Nederlands: poel begint niet geaspireerd
Engels: pull begint geaspireerd
 
Nederlands: tol begint niet geaspireerd
Engels tall begint geaspireerd

 

De kleur van de klinkers

In het Engels worden klinkers ‘opener’ gemaakt dan in het Nederlands. Je laat in het Engels de tong wat meer zakken, trekt het zachte gehemelte wat meer op en opent je mond verder. Het effect is dat alle klinkers in het Engels wat verkleuren naar de ‘a’. Je zou ook kunnen zeggen dat het in het Nederlands allemaal wat ‘platter’ klinkt.

Het verschil tussen de twee talen hoor je het sterkst in de ‘o’ en de ‘u’. Bij deze klinkers hou je de lippen in het Nederlands veel meer gesloten:

  Nederlands    Engels                                             
o       of off (uit)    
  los loss (verlies)    
  bol ball (bal)    
u       bluf bluff (bluf)    
  stuk stuck (vast)    
  bus bus (bus)    

 
In andere klinkers is het verschil minder sterk, maar nog steeds aanwezig:

  Nederlands    Engels       
a bar bar (kroeg)
  laf laugh (lach, uitgesproken op zijn Brits)
e       ster stare (staren)
  mes mess (rommel)
ee meel male (mannelijk)
  steen stain (vlek)
oe poel pool (zwembad)
  soep soup (soep)
oo hoop hope (hoop)
  door door (deur)