5  Koorvorming en inzingen

Inzingoefening met gestapelde kwinten

In veel van de inzingoefening die ik heb bedacht bestaan de melodieën voornamelijk uit secundes. Daarom eens een ander uitgangspunt. In deze oefening geen secundes, maar wel veel kwintsprongen. We beginnen de oefening met de volgende melodie:

Inzingoefening met tonen dicht op elkaar

In deze inzingoefening ontstaat er steeds een dissonant tussen de grondtoon van de akkoorden en de septiem die daaronder wordt gezongen. De inzinger is driestemmig. De oefening ligt het beste voor vrouwenstemmen:

Inzingoefening met verlaagde tweede trap

In de oefening die ik gisteren op papier zette komt de verlaagde tweede noot van de toonladder voor. Hier is een verwante oefening, die expliciet bedoeld is om de drieklank op die noot te zingen, oftewel de verlaagde tweede trap.

De melodie van de oefening is de volgende:

Inzingoefeningen met verlaagde tweede toon

Eén van de lastigste gealtereerde tonen om te treffen in de toonladder is de verlaagde tweede toon. Hieronder wordt een inzingoefeningen beschreven waarin die noot voorkomt. Alleen voor gevorderde koren dus. De basismelodie gaat als volgt:

Om en om zingen

In deze inzingoefening verdeel je de zangers in twee groepen en die gaan om en om een aantal noten van de melodie zingen. De noten van de oefening zijn als volgt:

Inzingoefening ‘Zwaan’

Lang geleden leerde ik de canon Als de zwaan zingt, zeer geschikt om mee in te zingen. Geïnspireerd op die canon, heb ik een inzingoefening gemaakt die je op meer dan één manier kunt gebruiken.

Inzingoefening eenstemmig/meerstemmig

In deze inzingoefening beginnen de koorleden in elke muzikale zin eenstemmig en aan het eind van de zin ‘waaiert’ de klank uit naar een meerstemmig akkoord.

De basismelodie van de oefening is als volgt: