Inzinger met latin-syncopen

Salsa2In één van mijn groepen wil een zanger alsmaar swingende inzingoefeningen doen. Dus hier is er weer één. Ditmaal met snelle syncopen in een latin stijl:
Latin-met-syncopen-gedeelte

Versnellen en vertragen

optrekken en afremmenHoe laat je zangers goed naar elkaar luisteren? Laat ze zingen in een variërend tempo, zonder dat je als dirigent het tempo aangeeft! Hier is daarvoor een hele simpele oefening, die toch uitdagend is:

versnellen en vertragen

Inzinger met bluesy akkoorden

mondharmonicaEen bijzonder mooie opeenvolging van akkoorden, die in de blues nog wel eens wordt gebruikt, zijn de trappen I, III en dan verlaagd VII. De volgende inzingoefening is daarop gebaseerd: I-III - half

Inzinger met sexten

bach beeldIn deze inzingoefening zing je sexten en secundes achter elkaar. Door de sexten klinkt de melodie een beetje Bach-achtig:
Inzinger met sexten - 1 Eenstemmig

Inzinger in Doo wop-stijl

driftersDoo wop staat meestal in zes-achtste. In dit geval is het schema niet I-VI-II-V, want dat is wel erg uitgekauwd, maar I-III-VI-II:
zes-achtste-half

Funky inzingoefening

rechtIn de afgelopen weken ben ik op zoek geweest naar een vervangende oefening voor de geliefde ‘dwee-de-loo-dap’-oefening, zoals die staat in het boek Meerstemmig inzingen. Hier is een kandidaat:straight-eighths-half

Inzinger met mol-tien-akkoord

kruis kleinIn deze swingende inzingoefening komt een mol-tien-akkoord voor, dat wil zeggen een majeurakkoord, waarin een kleine terts is toegevoegd.kruis-negen-helft-2

Inzinger met syncopen

moondanceDeze inzingoefening is voor het goed timen van syncopen en klinkt een beetje als ‘Moondance’ van Van Morrison:
moondance 1 3

Van één- naar meerstemmig

forkVoor een koor is het leerzaam om af te wisselen tussen één- en meerstemmig zingen. Unisono zingen lijkt eenvoudig, maar om een groep werkelijk als één te laten klinken, moeten de zangers zeer goed afstemmen. Verrassend genoeg is het voor je gemakkelijker om intonatie en kleur af te stemmen met iemand die een andere noot zingt dan dezelfde! Meerstemmig zingen is dus in zekere zin eenvoudiger, maar de uitdaging is dan weer dat je je niet van de wijs laat brengen door de andere tonen.

In de onderstaande oefening wordt er telkens gewisseld tussen één- en meerstemmig zingen. De zangers beginnen telkens met vier noten unisono en daarna waaieren de zangers uit naar een twee-, drie of vierstemmige samenklank: