Versnellen en vertragen

optrekken en afremmenHoe laat je zangers goed naar elkaar luisteren? Laat ze zingen in een variërend tempo, zonder dat je als dirigent het tempo aangeeft! Hier is daarvoor een hele simpele oefening, die toch uitdagend is:

Van één- naar meerstemmig

forkVoor een koor is het leerzaam om af te wisselen tussen één- en meerstemmig zingen. Unisono zingen lijkt eenvoudig, maar om een groep werkelijk als één te laten klinken, moeten de zangers zeer goed afstemmen. Verrassend genoeg is het voor je gemakkelijker om intonatie en kleur af te stemmen met iemand die een andere noot zingt dan dezelfde! Meerstemmig zingen is dus in zekere zin eenvoudiger, maar de uitdaging is dan weer dat je je niet van de wijs laat brengen door de andere tonen.

In de onderstaande oefening wordt er telkens gewisseld tussen één- en meerstemmig zingen. De zangers beginnen telkens met vier noten unisono en daarna waaieren de zangers uit naar een twee-, drie of vierstemmige samenklank.

Inzingoefening à la Vivaldi

VivaldiHier is een prettige inzingoefening met een sequens die doet denken aan Vivaldi. Eenstemmig is de melodie als volgt:
alaVivaldi 1

Inzingoefeningen met blokakkoorden

blokkenAls je zangers goed zijn in vasthouden zingen van dissonerende secundes, is de volgende oefening met vierstemmige blokakkoorden interessant. Je zingt een eenvoudige toonladder, waarbij er eerst naar de vijfde toon van de toonladder springt:
blokakkoorden 1

Stoppen in een dalende toonladder

escher2Een paar weken geleden liet ik een inzingoefening zien waarbij je een toonladder zingt en stopt op verschillende plekken daarin. Hier is dezelfde oefening, maar dan met een dalende ladder. De basismelodie is:
Stoppen in de toonladder - dalend 1

Inzingoefening à la Pergolesi

pergolesiEen fijne meerstemmige inzingoefening waarmee je schurende secundes oefent. Pergolesi meets Bachelbel. De schrijnende secundes doen denken aan het Stabat Mater, de harmonische gang is ontleend aan de canon van Pachelbel:Pergolesi-half

Inzingoefening: stoppen in de toonladder

stairsHier is een inzingoefening waarmee je zangers zich bewust worden van de tonen die er in de toonladder zitten.

De basismelodie van de inzingoefening is als volgt:

De bovenste toon is ook weer een c, dus die krijgt ook weer het cijfer 1. Zo leren de zangers en passant dat er zeven verschillende tonen in een toonladder zitten.

Inzingoefening voor syncopen

hordeHier is een inzingoefening om syncopen te trainen. Het ritme doet denken aan de groove van ‘More than words’ van Extreme. Het is een canon in vieren. De melodie is als volgt:

Modale inzingoefening

bolHier is een inzingoefening met een modale harmonieën. De oefening is bedoeld om vierstemmig te doen, waarbij er in kwintparallel wordt gezongen én in canon. De melodie van de oefening is als volgt:
modale inzingoefening - 1
Het sterretje geeft aan waar de tweede stem moet inzetten.