Arrangeeroefeningen: akkoorden schrijven

lonelinessHier is een arrangeeroefening voor het leren schrijven van harmonieën. Het gaat om een gedeelte van een arrangement van de bekende jazz standard Ain’t misbehavin’. In de opdracht is de melodie al uitgeschreven. Daarnaast zijn de harmonieën gegeven en is er al een baslijn genoteerd. Het is de bedoeling dat in het vijfstemmige arrrangement de vier bovenstemmen homofoon worden, dat wil zeggen dat ze dezelfde ritmes en dezelfde tekst hebben. De opdracht is om de drie tussenstemmen (sopraan 2, alt en tenor) in te vullen:

Hier is de opdracht als pdf en de mogelijke uitwerking.

In de uitwerking zijn de volgende keuzes gemaakt:

  • Maat 1: in het akkoord A7 is een none toegevoegd. De b in de tenor klinkt goed, omdat er tussen de sopraan en tenor dan een sext ligt.
  • Maat 2: in de alt is kort een e geschreven, omdat die een mooie dissonant geeft tegen de f in sopraan 2.
  • Maat 3: in plaats van C6 is er gekozen voor C9, een harmonie die in de close harmony veel wordt gebruikt.
  • Maat 3: in het akkoord E7>5 is geen none toegevoegd, omdat zowel de f als de fis te specifiek klinken.
  • Maat 4: in de tweede helft van de maat zingen de sopraan 1 en 2 eenstemmig.
  • Maat 5: de vier bovenstemmen zingen eenstemmig, zodat er afwisseling ontstaat in de structuur van het arrangement.

Het uitgewerkte arrangement klinkt op de computer als volgt: