Arrangeeroefeningen: blokakkoorden

lintEen goede oefening voor het leren arrangeren is het schrijven van blokakkoorden (ook wel lintharmonisatie genoemd). We gaan uit van het nummer All of me. In de partituur zijn de melodie, de baslijn en de akkoorden al gegeven. Het is de bedoeling dat je de drie onderste stemmen van de blokakkoorden (sopraan 2, alt en tenor) schrijft. Als je meer informatie over blokakkoorden wilt hebben kun je terecht op het bericht dat ik daarover eerder plaatste.

De opdracht ziet er als volgt uit:

Hier is de opdracht als pdf en een mogelijke uitwerking ervan.

In de uitwerking zijn de volgende keuzes gemaakt:

  • Maat 1: in plaats van C6 klinkt er C^ aan het eind van de maat.
  • Maat 2: terwijl de bovenstem beweegt blijven de onderste stemmen liggen, want als de tenor naar f gaat klinkt dat een beetje vreemd.
  • Maat 5: in A7 is in plaats van de grondtoon a de none b geschreven, omdat die mooiere samenklanken oplevert.
  • Maat 6: de harmonie op “I’m” is in alle stemmen een halve lager dan “no”, wat een fraai effect geeft.
  • Maat 7: in de samenklank klinkt geen terts van het akkoord. De g uit de melodie wordt dus gezien als een voorhouding voor de terts. Parallel aan de melodie zingt sopraan twee een none die oplost naar de grondtoon.
  • Maat 10: ook hier is weer een none toegevoegd aan het akkoord.
  • Maat 11: net als in maat 7 klinkt hier in eerste instantie geen terts.
  • Maat 14-15: in plaats van de septiem is af en toe een zes gekozen als toevoeging, om een secunde tussen de sopraan 1 en 2 te vermijden.

Ter inspiratie heb ik ook nog een meer uitgebreide uitwerking gemaakt, met interessantere ritmes en wat extra lijntjes om ervoor te zorgen dat er geen grote gaten vallen tussen de zinnen.

Het eenvoudige en het meer uitgewerkte arrangement klinken op de computer achtereenvolgens als volgt: