4De sus4 is een alteratie, waarbij de terts een secunde omhoog is gegaan naar de kwart. Bijvoorbeeld, in Csus4 is de terts e verhoogd naar f. In de klassieke harmonieleer hoort deze toon omlaag op te lossen naar de terts. En in andere muziekstijlen zal het akkoord ook vaak op deze manier oplossen.

De term sus is een afkorting voor suspended, wat uitgesteld betekent. De aanduiding sus4 betekent dus uitgestelde 4.

Samenvattend, de sus4 is een verhoogde terts die waarschijnlijk weer naar beneden gaat oplossen. In wezen gaat het om een uitgestelde terts. Ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden dat de alteratie sus4 wordt genoemd. Immers, de terts is uitgesteld en niet de terts. De naam sus3 zou juister zijn, of eenvoudigweg 4. Maar zo gaat dat in levende talen; het is geen rationeel proces en soms ontstaan er vreemde termen.

Als er ooit een standaard komt voor het schrijven van akkoorden, zou ik de aanduiding 4 adviseren. Het is kort en je kunt hem niet verwarren met andere alteraties of toevoegingen.