De sus4

De sus4 is een alteratie, waarbij de terts verhoogd is. Bijvoorbeeld, in Csus4 is de terts e omhoog gegaan naar f. In de klassieke harmonieleer hoort zo’n toon omlaag op te lossen naar de terts. En in veel lichte muziek zal dat eveneens gebeuren.

De term sus is een afkorting voor suspended, wat uitgesteld betekent. De aanduiding sus4 betekent dus uitgestelde 4. Oftewel, de sus4 is een verhoogde terts die naar beneden ‘wil’ oplossen.

Er is iets raars met deze benaming sus4. Het gaat namelijk niet om een uitgestelde kwart, maar om een uitgestelde terts. De naam sus3 zou juister zijn, of eenvoudigweg 4. Maar wat dat betreft is het met de taal van akkoordsymbolen net zoals in een gesproken taal. Soms ontstaan er rare gebruiken.

Als er ooit een standaard komt voor het schrijven van akkoorden, zou ik de aanduiding 4 adviseren. Het is kort en je kunt hem niet verwarren met andere alteraties of toevoegingen.