Gehoortraining

einstein2Eerder in dit blog kwam de solfège te sprake. Solfège is het vertalen van noten op papier naar klank. Ook het omgekeerde is voor een dirigent belangrijk; het analyseren van klinkende melodieën en harmonieën. Oftewel, het benoemen en uitschrijven van muziek op je gehoor.

Onder gehoortraining kan het volgende vallen:
– Het benoemen en noteren van intervallen. Als de noten na elkaar klinken spreekt men over melodische intervallen en als ze tegelijkertijd klinken spreekt men over harmonische intervallen.
– Het noteren van ritmes.
– Het benoemen en noteren van akkoorden. Net als bij de intervallenkunnen de noten hierbij na elkaar of tegelijkertijd worden gespeeld:
– Het benoemen van trappen.

Oefenen

Hoe kan je het beste gehoortraining doen? Door er mee bezig te zijn. Elke keer dat je probeert iets wat je hoort te benoemen of te noteren, train je je gehoor.

De meest complete manier om aan gehoortraining te werken is door liedjes uit te schrijven op je gehoor en daarbij ook de akkoorden uit te vogelen. Dit doe je als volgt. Pak een cd van je favoriete zanger en kies daarvan een liedje. Bepaal eerst met behulp van de piano de toonsoort. Ga nu weer bij de piano vandaan.

  1. Schrijf nu van een gedeelte van het liedje de melodie uit. Als je de melodie helemaal uit hebt geschreven, controleer je de noten aan de piano.
  2. Schrijf nu van dezelfde passage de baspartij uit. Dat wil zeggen, het laagste dat er klinkt, of het nu een basgitaar is of de linkerhand van de piano of een cello.
  3. Probeer nu de akkoorden te horen, en schrijf de akkoorden in akkoordsymbolen op bij de baspartij. De baspartij die je hebt uitgeschreven geeft veel hulp bij het uitschrijven van de akkoorden. In veel gevallen is de eerste noot die er in de bas wordt gespeeld in een maat ook de grondtoon van het akkoord dat er klinkt.

Computer

Het uitschrijven van een liedje, zoals hierboven beschreven is vermoeiend en vergt een hoge concentratie. Er is gelukkig ook een minder vermoeiende manier om aan gehoortraining te doen, en dat is door korte oefeningen te doen met behulp van de computer. De beste betaalde software is earmaster, de beste gratis software is solfege, en de leukste sites om gehoortraining te doen zijn www.teoria.com en www.musictheory.net.