Arrangeeroefening: lintharmonisatie schrijven

Voor een arrangeur is het zinvol om ervaring op te doen met het schrijven van blokakkoorden (een techniek die ook wel lintharmonisatie wordt genoemd). De oefening in dit blog, gebaseerd op het eerste a-gedeelte van Lullaby of birdland is daarvoor bedoeld.

De opdracht ziet er als volgt uit:

De melodie en de akkoorden zijn gegeven. De opdracht is om in de vier bovenste stemmen een vierstemmige lintharmonisatie te schrijven. Voor de regels hiervan kun je deze blog bestuderen. Onder de blokakkoorden kun je eventueel nog een lopende bas schrijven voor de basstem. Hier is de volledig opdracht als pdf-bestand.

Als je de opdracht gemaakt hebt, kun je deze mogelijke uitwerking bestuderen. In de vier bovenstemmen zijn de volgende keuzes gemaakt:

  • Maat 2: In de alt zou op de eerste kwart ook een g kunnen klinken. Maar hier is gekozen voor een fis.
  • Maat 2: In de sopraan 2 zou in het laatste akkoord in plaats van een b ook een c gekozen kunnen zijn, die in het akkoord een verlaagde none is. De b is echter een stuk eenvoudiger te zingen, omdat het minder chromatiek oplevert.
  • Maat 3: Op de eerste kwart hoort eigenlijk een vierstemmig akkoord te klinken. De e zou echter voor de alt te laag liggen. Daarom is er bij uitzondering gekozen voor een ligging met drie noten. De alt zingt nu de g. Omdat alle vier de stemmen relatief laag liggen, valt het niet op dat er slechts drie verschillende noten klinken.
  • Maat 3: In het tweede akkoord is ervoor gekozen voor een a in de tenor. Op deze manier loopt de tenor in sexten mee met de sopraan 1 en dat geeft een logische stroom aan de akkoorden.
  • Maat 4: Op de eerste kwart is er in sopraan 2 niet gekozen voor een b. Deze none zou een prima toevoeging zijn in het akkoord. Maar omdat die noot een halve onder de melodie ligt, zou dat een vreemde dissonant geven. Er is dus gekozen voor de grondtoon: een a.
  • Maat 6: In tegenstelling tot in maat 2 is hier in het B-akkoord wél gekozen voor een c, dus voor de toevoeging van een verlaagde none. In dit geval is de noot eenvoudig te zingen.
  • Maat 7: In het eerste akkoord is er naast de majeur septiem gekozen voor een none. Het vermijden van de grondtoon in de vier bovenstemmen geeft een fijne jazzy klank.