Voorbeelden van niveaus van arrangementen

pyramidAls je nieuw repertoire zoekt voor je koor, moet je inschatten of het aansluit bij het niveau van je groep. Daarvoor is het praktisch als de moeilijkheidsgraad van arrangementen is aangegeven. Het is gangbaar om daarvoor een schaal te gebruiken van niveau I (eenvoudig) tot V (erg lastig).

In een eerder bericht is geschetst welke eigenschappen de arrangementen van de verschillende niveau’s hebben. Om de indeling nog tastbaarder te maken, staan er in dit bericht voorbeelden van de verschillende niveau’s.

In de voorbeelden is uitgegaan van een fragment van Rosanna van Toto.

Level I

Soort zangers: onervaren
Omvang: klein
Aantal stemmen: 2-3
Syncopen: nauwelijks
Ritmische onafhankelijkheid: alle stemmen steeds homofoon
Samenklanken: drieklanken
Chromatiek: geen

A capella zingen is op dit niveau nauwelijks mogelijk. Daarom is het arrangement met piano. In dit geval is er gekozen voor twee vrouwenstemmen en één mannenstem. Voor een deel zingen de partijen eenstemmig. In het originele nummer zijn er op de tekst “Rosanna” meerdere syncopen achter elkaar. Deze syncopen zijn achterwege gelaten. Omdat de zangers weinig zangervaring hebben, liggen de partijen relatief laag.

Level II

Soort zangers: met enige ervaring
Omvang: niet te groot
Aantal stemmen: 3-4
Syncopen: weinig
Ritmische onafhankelijkheid: alle stemmen steeds homofoon
Samenklanken: af en toe vierklanken
Chromatiek: geen

Ook op dit niveau is het zingen zonder begeleiding nog lastig. Het arrangement is nu vierstemmig met piano. De ritmes op “Rosanna” zijn nog altijd eenvoudiger dan in de originele melodie. De stemmen zingen af en toe vierklanken. De partijen liggen nog niet al te hoog.

 

Level III

Soort zangers: ervaren amateurs
Omvang: behoorlijk
Aantal stemmen: 4-5
Syncopen: ja
Ritmische onafhankelijkheid: afwisseling tussen niet en wel homofoon
Samenklanken: vierklanken
Chromatiek: weinig

Op dit niveau kan er ook a capella worden gezongen. De zangers kunnen ook ritmisch onafhankelijk van elkaar zingen. Drie- en vierklanken werken beter dan complexere harmonieën.

 

Level IV

Soort zangers: goede amateurs en professionals
Omvang: groot
Aantal stemmen: onbeperkt
Syncopen: ja
Ritmische onafhankelijkheid: onbeperkt
Samenklanken: vijfklanken
Chromatiek: mogelijk met mate

Op dit niveau kun je praktisch alle muziek schrijven. Alleen wat betreft chromatiek zal de groep nog enige beperkingen kennen.

 

Level V

Soort zangers: goede professionals
Omvang: groot
Aantal stemmen: onbeperkt
Syncopen: onbeperkt
Samenklanken: onbeperkt
Chromatiek: onbeperkt

Onderstaand fragment is uit een arrangement van Paul Langford. Een zeer fraai arrangement, maar zeer moeilijk om uit te voeren.