Arrangeeroefeningen: vijfklanken schrijven

Vijf dierenNa de drie- en de vierklanken, zijn hier schrijfoefeningen voor vijfklanken.

In deze opdracht ga je harmonieën noteren over vijf balken (drie vrouwen- en twee mannenstemmen):
Vijfklanken-opgaven II

Arrangeeroefeningen: vierklanken schrijven

Vierklanken IIIIn het vorige bericht stonden oefeningen voor het schrijven van drieklanken. Hier zijn vergelijkbare opgaven voor vierklanken. In de oefening schrijf je harmonieën uit over vier balken en daaronder noteer je dezelfde ligging voor piano:Vierklanken schrijven - opgaven2

Arrangeeroefeningen: drieklanken schrijven

totem 3Als je wilt leren arrangeren, moet je veel oefenen in het schrijven van harmonieën. Bij de arrangeercursus van Balk valt op dat het uitschrijven van akkoorden over vier balken voor veel arrangeurs toch nog lastig is. Om dat te trainen heb ik een aantal doelgerichte oefeningen gemaakt. Als eerste volgt hier de oefening voor het schrijven van drieklanken. (Binnenkort komen er vergelijkbare oefeningen voor vier- en vijfklanken.)

De oefening ziet er als volgt uit:Drieklanken schrijven - opgaven

Arrangeeroefening: Kruis of mol II

pijlen 2Hier is deel twee van de oefeningen waarin je moet kiezen of je een noot met een kruis of een mol noteert.

De opdracht ziet er als volgt uit. Wijs steeds aan of de linker- of rechterversie de voorkeur heeft:
Kruis of mol II

Hier zijn de opgaven als pdf en de antwoorden.

Reharmonisatie II

Slingers-346Een hele tijd geleden heb ik een bericht geplaatst over reharmonisatie. Dat is het kiezen van alternatieve akkoorden bij het arrangeren van een nummer. In dit bericht laat ik zien hoe je reharmonisatie toe kunt passen op Hallelujah van Leonard Cohen. Als je niet bekend bent met het nummer is hier een leadsheet.

In het vorige bericht besprak ik zes technieken. Die zes passen we nu ook toe.

Techniek 1 – Akkoorden rijker maken met toevoegingen

In plaats van de drieklanken die in de leadsheet staan, schrijven we vier- en vijfklanken:
Reharmoniseren, techniek 1

Arrangeeroefening: kruis of mol

pijlenAls je noten schrijft die niet in de toonladder zitten, moet je kiezen of je een kruis of een mol gebruikt. In de meeste gevallen is slechts één van beide correct. Je kunt de noot vaak afleiden van het akkoord dat er klinkt. In deze oefening ga je de juiste variant kiezen.

De opdracht ziet er als volgt uit. Wijs steeds aan of de linker- of rechterversie de voorkeur heeft:
Kruis of mol - opdracht

Arrangeeroefening: toevoegingen bedenken

kattenIn de arrangeeroefeningen eerder op dit blog waren de akkoorden gegeven en kon je erop vertrouwen dat de harmonieën in orde waren. Maar in de praktijk blijkt vaak dat de akkoorden die je tegenkomt in boeken of op het internet onbetrouwbaar zijn. Met name in de toevoegingen die je in de harmmonieën kunt nemen heb je als arrangeur veel ruimte.

In deze oefening ga je zelf bedenken welke toevoegingen je schrijft. In de opdracht zijn de basisakkoorden gegeven, maar er staan nergens septiemen of nonen en dergelijke. Bij het arrangeren moet je vaak zelf bedenken welke toevoegingen je in de harmonieën schrijft. Maar het nummer, ‘What a wonderful world’, vraagt om jazzy harmonieën, dus om toevoegingen. In de opdracht is de melodie gegeven, en het is de bedoeling dat je een homofone uitwerking maakt voor SATB:
What a wonderful world

Arrangeeroefening: homofoon II

Four penguins stand in their enclosure aIn het vorige bericht stond een arrangeeroefening voor homofone akkoorden. Nu een vergelijkbare vierstemmige oefening. In dit geval ga je een gedeelte van Here, there and everywhere van The Beatles arrangeren.

De opdracht ziet er als volgt uit. De melodie en de harmonieën zijn gegeven. Het is de opdracht om de onderste drie stemmen, de alt, tenor en bas, in te vullen:

here, there and everywhere

Notatie van akkoordsymbolen

signaalDe taal van de akkoordsymbolen is niet overal hetzelfde. Het ene boek noteert akkoorden op een net iets andere manier dan het andere en per muzikant zijn er ook verschillen. Op de ene plek zie je een mineurakkoord aangegeven met een M, op de andere plek zie je MI of zelfs MIN. Op de ene plek wordt een mol-negen weergegeven als <9, op de andere plek als -9. Enzovoorts.

Op zich zijn de verschillen in de akkoordsymbolen niet erg. Een taal is nu eenmaal levend en verandert voortdurend. Maar aan de andere kant het zou ook wel fijn zijn als er enige standaardisatie zou zijn. Dat maakt het aanleren van akkoordsymbolen gemakkelijker en maakt het voor muzikanten gemakkelijker akkoorden te lezen.