Schuivende toonladders

Hier is een inzingoefening waarbij er telkens dissonanten worden gecreëerd die weer opgelost worden.

We beginnen met een tweestemmige oefening:

Enkel dissonanten

Hier is een inzingoefening die gemakkelijk uit te leggen is, maar die verrassend lastig is om te zingen en ook verrassend lang boeiend blijft. Twee groepen zingen een majeur toonladder, en zetten daarbij na elkaar in. Maar in plaats van in tertsen, zing je in secundes:

Inzingoefening met septiem-akkoorden

Hier is een inzingoefening die specifiek bedoeld is om septiem-akkoorden te zingen. In deze warm-up zingen alle stemmen diatonisch (dat wil zeggen: volgens de toonladder). De trappen die worden gezongen zijn achtereenvolgens: IIIIV, IIIIIVI, IVIIIIII. De vijfde trap is vermeden omdat dat minder consonant is, met de tritonus tussen de terts en de septiem.

Hier is de basisoefening zonder septiemen:

Inzingoefening met gestapelde kwinten

In veel van de inzingoefening die ik heb bedacht bestaan de melodieën voornamelijk uit secundes. Daarom eens een ander uitgangspunt. In deze oefening geen secundes, maar wel veel kwintsprongen. We beginnen de oefening met de volgende melodie:

Inzingoefening met tonen dicht op elkaar

In deze inzingoefening ontstaat er steeds een dissonant tussen de grondtoon van de akkoorden en de septiem die daaronder wordt gezongen. De inzinger is driestemmig. De oefening ligt het beste voor vrouwenstemmen:

Chord Symbols Serif

Jaren geleden heb ik een lettertype ontworpen waarmee je eenvoudig fraaie akkoordsymbolen kunt creëren. In de afgelopen weken heb ik daarvan een serif-versie gemaakt. In de onderstaande afbeeldingen kun je zien wat de mogelijkheden zijn.

Inzingoefening met verlaagde tweede trap

In de oefening die ik gisteren op papier zette komt de verlaagde tweede noot van de toonladder voor. Hier is een verwante oefening, die expliciet bedoeld is om de drieklank op die noot te zingen, oftewel de verlaagde tweede trap.

De melodie van de oefening is de volgende: