Modale inzingoefening

bolHier is een inzingoefening met een modale harmonieën. De oefening is bedoeld om vierstemmig te doen, waarbij er in kwintparallel wordt gezongen én in canon. De melodie van de oefening is als volgt:
modale inzingoefening - 1
Het sterretje geeft aan waar de tweede stem moet inzetten.

Oefening in het spelen van trappen

piano-handsAls je niet zo sterk bent in het spelen van akkoorden en in het denken in trappen, zijn de onderstaande pianooefeningen zinvol om te doen.

Speel in de linkerhand de toonladder van C-majeur. Speel in de rechterhand de bijbehorende trappen meeschuivend met de linkerhand:

Inzingoefening à la Pärt

partHier komt weer een nieuwe inzingoefening. De melodie heeft iets weg van An den Wassern zu Babel van Pärt. Met deze oefening leren de zangers bewust stijgende en dalende kwarten en kwinten treffen.

Op de bok

koetsierIn de close harmony heeft de dirigent een ietwat vreemde positie. Het klassieke beeld dat we hebben van een dirigent is dat van een zwetende man met woest haar die op bijna magische wijze zijn visie op de muziek openbaart aan de muzikanten. In de lichte muziek kan het niet anders, dan dat je als dirigent een minder centrale rol speelt.

Neem allereerst het tempo. In bijna alle klassieke muziek is er een flexibel tempo. De dirigent is de centrale persoon die dat tempo aangeeft. Nummers uit de lichte muziek echter hebben bijna altijd een vast tempo. Typerend is dat een drummer goed wordt gevonden als hij (of zij) het tempo strak weet te houden.

Arpeggio’s in mineur

stapel2Hier is een zesstemmige inzingoefening met arpeggio’s van een mineur-akkoord. De zangers maken eenvoudigweg een tertsstapeling; grondtoon, terts, kwint, septiem, none en elf. Vervolgens wordt dezelfde tertsstapeling van boven naar beneden gezongen, zodat de mannenstemmen gedwongen worden te luisteren naar de vrouwenstemmen.

Deze oefening kun je zingen met een enkel akkoord. Maar na enige oefening zit dat akkoord in het gehoor en wordt de uitdaging minder groot. Daarom kun je de arpeggio achtereenvolgens zingen op de trappen IIVI:

Lettertype voor akkoordsymbolen

chordHet schrijven van akkoordsymbolen kun je doen met gewone tekens, zoals ze op je toetsenbord staan. Maar dat is enigszins behelpen. Voor een mol moet je dan een b gebruiken, een driehoekje voor een majeur septiem bestaat niet en je kunt toevoegingen ook niet in superscript zetten. Mooie akkoordsymbolen maken is een hele klus, of je het nu in een tekstverwerker doet of in een muzieknotatieprogramma.

Ik heb een lettertype gemaakt waarmee je op eenvoudige wijze mooie akkoordsymbolen kunt creëren. De akkoordsymbolen kun je gewoon in een tekstverwerker maken en boven de songteksten zetten. Maar je kunt het lettertype ook gebruiken in een muzieknotatieprogramma.

Inzingoefening twee tertsen vooruit, een terug

kaartenhuisIn deze inzingoefening zing je gebroken drieklanken die telkens verschuiven naar de mediant. In Bb klinken achtereenvolgens Bb, Dm, F, Gm, Eb, Cm en Bb.

Zing eerst de volgende melodie eenstemmig:

Van blad zingen

Bij De Haske is zojuist mijn derde boek verschenen, Van blad zingen. Het is een methode die je helpt om tonen te treffen, met veel oefeningen, maar ook met kleine stukjes theorie die je daarbij helpen. Meer informatie over het boek kun je vinden op www.vanbladzingen.nl.

Te bestellen bij Music Shop Europe, bestelnummer HU 4334-401, ISBN 978-90-431-3542-9, 80 blz., € 14,95.

Arrangeren in lagen

lagenAls stemmen homofoon zingen, vormen ze een eenheid. De toehoorder neemt niet zozeer de individuele lijnen waar, maar de akkoorden die er samen worden gezongen. Stemmen die homofoon zijn, noemen we een laag. Hoe meer lagen een arrangement heeft, des te complexer de structuur ervan is. Een arrangement met meerdere lagen is ingewikkelder om te schrijven en is ook lastiger om uit te voeren.

De eenvoudigste structuur die je een arrangement kan geven is om alle stemmen in één laag te schrijven, dus om alle stemmen homofoon te maken. Zoals gezegd, schrijf je dan meestal de melodie dan in de bovenste stem.[…]

Homofoon

samen2Voor een arrangeur is het begrip homofoon belangrijk om te kennen. Stemmen zijn homofoon als ze hetzelfde ritme en dezelfde tekst hebben, maar verschillende toonhoogtes zingen: