Stoppen in een dalende toonladder

escher2Een paar weken geleden liet ik een inzingoefening zien waarbij je een toonladder zingt en stopt op verschillende plekken daarin. Hier is dezelfde oefening, maar dan met een dalende ladder. De basismelodie is:
Stoppen in de toonladder - dalend 1

Inzingoefening à la Pergolesi

pergolesiEen fijne meerstemmige inzingoefening waarmee je schurende secundes oefent. Pergolesi meets Bachelbel. De schrijnende secundes doen denken aan het Stabat Mater, de harmonische gang is ontleend aan de canon van Pachelbel:Pergolesi-half

Inzingoefening: stoppen in de toonladder

stairsHier is een inzingoefening waarmee je zangers zich bewust worden van de tonen die er in de toonladder zitten.

De basismelodie van de inzingoefening is als volgt:

De bovenste toon is ook weer een c, dus die krijgt ook weer het cijfer 1. Zo leren de zangers en passant dat er zeven verschillende tonen in een toonladder zitten.

Inzingoefening voor syncopen

hordeHier is een inzingoefening om syncopen te trainen. Het ritme doet denken aan de groove van ‘More than words’ van Extreme. Het is een canon in vieren. De melodie is als volgt:

Modale inzingoefening

bolHier is een inzingoefening met een modale harmonieën. De oefening is bedoeld om vierstemmig te doen, waarbij er in kwintparallel wordt gezongen én in canon. De melodie van de oefening is als volgt:
modale inzingoefening - 1
Het sterretje geeft aan waar de tweede stem moet inzetten.

Oefening in het spelen van trappen

piano-handsAls je niet zo sterk bent in het spelen van akkoorden en in het denken in trappen, zijn de onderstaande pianooefeningen zinvol om te doen.

Speel in de linkerhand de toonladder van C-majeur. Speel in de rechterhand de bijbehorende trappen meeschuivend met de linkerhand:

Inzingoefening à la Pärt

partHier komt weer een nieuwe inzingoefening. De melodie heeft iets weg van An den Wassern zu Babel van Pärt. Met deze oefening leren de zangers bewust stijgende en dalende kwarten en kwinten treffen.

Op de bok

koetsierIn de close harmony heeft de dirigent een ietwat vreemde positie. Het klassieke beeld dat we hebben van een dirigent is dat van een zwetende man met woest haar die op bijna magische wijze zijn visie op de muziek openbaart aan de muzikanten. In de lichte muziek kan het niet anders, dan dat je als dirigent een minder centrale rol speelt.

Neem allereerst het tempo. In bijna alle klassieke muziek is er een flexibel tempo. De dirigent is de centrale persoon die dat tempo aangeeft. Nummers uit de lichte muziek echter hebben bijna altijd een vast tempo. Typerend is dat een drummer goed wordt gevonden als hij (of zij) het tempo strak weet te houden.

Arpeggio’s in mineur

stapel2Hier is een zesstemmige inzingoefening met arpeggio’s van een mineur-akkoord. De zangers maken een lange tertsstapeling; grondtoon, terts, kwint, septiem, none en elf. Vervolgens wordt dezelfde tertsstapeling van boven naar beneden gezongen, zodat de mannenstemmen gedwongen worden te luisteren naar de vrouwenstemmen.

Deze oefening kun je zingen met een enkel akkoord. Maar na enige oefening zit dat akkoord in het gehoor en wordt de uitdaging minder groot. Daarom kun je de arpeggio achtereenvolgens zingen op de trappen IIVI:

Lettertype voor akkoordsymbolen

Het schrijven van akkoordsymbolen kun je doen met gewone tekens, zoals ze op je toetsenbord staan. Maar dat is enigszins behelpen. Voor een mol moet je dan een b gebruiken, een driehoekje voor een majeur septiem bestaat niet en je kunt toevoegingen ook niet in superscript zetten. Mooie akkoordsymbolen maken is een hele klus, of je het nu in een tekstverwerker doet of in een muzieknotatieprogramma.

Ik heb een lettertype gemaakt waarmee je op eenvoudige wijze mooie akkoordsymbolen kunt creëren. De akkoordsymbolen kun je gewoon in een tekstverwerker maken en boven de songteksten zetten. Maar je kunt het lettertype ook gebruiken in een muzieknotatieprogramma.